Klima

Klimaforandringer

EU skal gå forrest i klimakampen

13. maj 2015

6. til 8. maj mødtes repræsentanter fra 50 lande i Paris for at varme op til COP21 - FN’s klimakonference i december. Formålet var at skabe fælles fodslag om ambitiøse klimamålsætninger for fremtiden. EU skal ...

Læs mere →