EU skal gå forrest i klimakampen

Klimaforandringer6. til 8. maj mødtes repræsentanter fra 50 lande i Paris for at varme op til COP21 – FN’s klimakonference i december. Formålet var at skabe fælles fodslag om ambitiøse klimamålsætninger for fremtiden. EU skal være og er i øjeblikket frontkæmper på området og sådan skal det fortsat være. For diskussionen om vores klima er en af de vigtigste dagsordener i disse år. Den rummer både langsigtede og kortsigtede perspektiver, som vedrører os nationalt som globalt.

På lang sigt er det uhyre vigtigt, at vi fremtidssikrer vores klode gennem eksempelvis reduktion af CO2 udledning, så vores børn, børnebørn og oldebørn også kan nyde de glæder, som forrige generationer har gjort.

Derfor er det nødvendigt, at vi i EU-landene fastholder de ambitiøse klimamålsætninger til COP21, som vi i lang tid har arbejdet for. Vigtigheden af EU som frontkæmper i klimakampen understreges af at kun 36 af FN’s 193 lande indtil nu har indsendt bidrag til de målsætninger, som skal fastsættes under COP21. 28 af de 36 lande er EU-landene, som i fællesskab har en målsætning om at reducere CO2 udledningen med 50% inden 2030.

Her er der en klar forskel til USA og Kina, som tilsammen står for over 40% af verdens samlede CO2 udledning. USA har på forhånd tilkendegivet, at landets målsætning er at reducere CO2 udledningen med mellem 26 og 28 % inden 2025. Kina som endnu ikke har indsendt bidrag til COP21 målsætningerne, har i november sidste år proklameret, at landets CO2 udledningen skal toppe i 2030 og derfra begynde at gå nedad. Det er altså tydeligt at se, at EU-landene har en hård sag at kæmpe om de langsigtede klimamålsætninger, når forhandlingerne tager fart i december. Men det langsigtede og globale perspektiv kan ofte være svært at forholde sig til, og derfor må vi også se på nogle af de kortsigtede effekter ved ambitiøse klimamålsætninger.

I Danmark besidder vi noget nær verdens bedste forståelse af, hvordan klimavenlige løsninger kan understøtte økonomisk vækst. Vestas er en af de danske virksomheder, som har brugt viden og fremsyn til at genere overskud. På den måde er de medvirkende til, at overgangen til vedvarende energi er blevet en stor gevinst for Danmark både i forhold til økonomisk vækst og arbejdspladser.

Det skal vi være glade for og det skal vi holde os for øje, når COP21 løber af stablen i Paris til december. Jo mere ambitiøse klimamålsætninger vi får fastsat, jo bedre er vi stillet globalt, i Europa og i særdeleshed i Danmark.