NUNAOIL

Jeg er formand for NUNAOIL 

NUNAOIL A/S er Grønlands nationale olieselskab og aktiv partner i samtlige efterforsknings- og udnyttelseslicenser i Grønland på vegne af Selvstyret.

NUNAOIL samarbejder med adskillige internationale olieselskaber for at finde kommercielle forekomster af olie og gas i Grønland. Selskabet har fokus på forebyggelse af efterforsknings-, miljømæssige- og logistik risikoer ved anvendelse af nye teknologier samt allianceopbygning.

NUNAOIL er det eneste selskab i Grønland, der har detaljeret viden og indsigt om forholdene i alle kulbrintelicenserne, hvilket er et stort ansvar og en vigtig fordel for selskabet og dermed det grønlandske samfund. Viden om geologien lokalt og regionalt er essentielt for at forstå undergrunden og mulighederne for at finde potentielle kulbrinteforekomster i fremtiden.

Læs mere på NUNAOIL’s hjemmeside

Start typing and press Enter to search