Interne trusler mod EU’s værdier skal kvæles med økonomisk straf

 Kategori EU, Politik

Udgivet af Altinget 14. marts 2019

DEBAT: Ungarn og Polen udfordrer EU-fællesskabets grundværdier om frihed, retsstat og demokrati. Der er kun én vej frem: De må undvære deres økonomiske privilegier, hvis de ikke kan finde ud af at følge reglerne, skriver Stine Bosse.

Det er muligt, at vi ikke tænker over det hver morgen, vi vågner. Det er muligt, at det til tider kan synes langsommeligt og, ja, nærmest kaotisk.

Men det faktum, at vi i Europa har udviklet demokrati, rettigheder for borgerne i vore lande og retsstatens grundprincipper, er ikke en tilfældighed.

Det er ikke en parentes i verdenshistorien, nej, det har været undervejs siden før Kristi fødsel. Med op- og nedture i forskellige udgaver, men det er europæisk DNA, og det bor i vore traditioner.

Hvem skal have magten?
Det helt store tema for Anden Verdenskrig og Den Kolde Krig, der fulgte efter, var netop disse grundregler.

Skal borgerne kunne vinde ret over egen stat, eller skal staten kunne skalte og valte med egne borgere?

Skal magten fordeles mellem flere instanser (tredelingen af magten), og dermed holdes ansvarlig og funktionel, eller skal den koncentreres på få hænder og dermed blive total − eller rettere totalitær?

Modspillere i egne rækker
Det er disse spørgsmål, og intet mindre, der i disse år er på spil i Den Europæske Union.

Nogle lande har de seneste år med regeringerne i Ungarn og Polen i spidsen udfordret artikel to, som beskytter unionens friheder, og som adskiller os fra regimer, hvorfra folk flygter, eller hvor mindretal lade sig undertrykke og stigmatisere.

Artikel to gør os til netop de nationer, vi er i fællesskab:

“Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal.

Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd.”

Kampen for vores identitet fortsætter
Derfor er det vores identitet, der er på spil, når både Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen lægger op til, at vi skal kunne værne hinanden som borgere på tværs af Europa mod en ny opståen af regimer, der aldrig ville kunne bestå optagelsesprøven, var de ikke allerede medlemmer.

Det siger næsten sig selv, at man ikke skal kunne snige sig ind på falske papirer eller lade sunde politikere, med fælleskabets grundsætninger in mente, bane vejen for det, der kan udvikles til diktatoriske regimer.

Det må og skal vi værne os mod. Det var og er det, vi har kæmpet for i denne del af verden, de seneste mange, mange år.

Hårdt mod hårdt
Derfor er der kun én vej frem.

Kun én vej er sikker til videre udvikling af både de nationale demokratier og det fælles demokrati.

Og det er justits, der slutter op om artikel to og fratager lande deres økonomiske privilegier, hvis de ikke følger spillereglerne.

Eller rettere: De helt grundlæggende konstitutionelle regler, der beskytter din og min frihed.

Kun når vi begge nyder den, er vi frie.

Seneste indlæg

Start typing and press Enter to search